La companyia Bucráa Circus, escollida per la coproducció del festival

Coproducció del Festival

Enguany es va obrir una convocatòria per a coproduir un espectacle de nova creació que s’estrenarà durant el Festival. Es van presentar 8 propostes i l’escollida ha sigut la companyia BUCRAA BEIA CIRCUS amb l’espectacle EL GRAN FINAL.

Una aposta decidida del FIPC per donar ajut econòmic i logístic a un projecte de pallassos en fase de construcció.

L’espectacle farà l’estrena absoluta el dissabte 20 d’octubre a les 18 hores a la plaça de l’Ajuntament de Cornellà.