MÉS INFORMACIÓ

Departament de Cultura de l’Ajuntament
C/ Mossèn Jacint Verdaguer 16-18 baixos interiors
08940 – Cornellà de Llobregat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Telèfon: 933770212 ext. 1450


Oficina del Festival
Centre Cultural Joan N. García-Nieto
C/ Mossèn Andreu 17 baixos
08940 – Cornellà de Llobregat
Horari: del dijous 11 al diumenge 21 d’octubre, de 10 a 13.30h i de 17 a 20h. (excepte dijous 11 que l’horari serà de 17h a 20h i diumenge 21 que l’horari serà de 10 a 13.30h.)
Telèfon: 936345580

VENDA D’ENTRADES

Preu entrades espectacles Carpa (excepte espectacles per a les escoles):

-Adults: 12€
-Infants (de 2 a 12 anys ambdós inclosos): 5€

Preu entrades espectacles Gala Solidaria “Pallassos sense Fronteres” el dimecres 17/10/2018 a les 19:00 hores a la Carpa del Festival:

-Adults: 6€
-Infants (de 3 a 12 anys ambdós inclosos): 3€

Preu entrades espectacles Sales Ramon Romagosa i Auditori Sant Ildefons (excepte espectacles per a les escoles):

-Adults: 10€
-Infants (de 3 a 12 anys ambdós inclosos): 5€

Preu entrades espectacles Auditori de Cornellà:

-Anticipada: 18€
-Taquilla: 25€

Els menors de 3 anys no pagaran entrada però no tindran dret a ocupar butaca. Per un control de l’aforament, serà obligatori indicar el nombre de menors de 3 anys a l’hora de fer la compra de les entrades.

PER INTERNET

-Per a tots els espectacles excepte els de l’Auditori de Cornellà i els espectacles escolars: entradescornella.cat/
-Per als espectacles de l’Auditori de Cornellà: www.auditoricornella.com

OFICINA DEL FESTIVAL (Per a tots els espectacles excepte els de l’Auditori de Cornellà i els espectacles escolars)

Centre Cultural Joan N. García-Nieto
C/ Mossèn Andreu 17 baixos
08940 – Cornellà de Llobregat
Horari: del dijous 11 al diumenge 21 d’octubre, de 10 a 13.30h i de 17 a 20h. (excepte dijous 11 que l’horari serà de 17h a 20h i diumenge 21 que l’horari serà de 10 a 13.30h.)
Telèfon: 936345580

(Nota: en quest espai es podran comprar les entrades de tots els espectacles excepte els de l’Auditori de Cornellà i els espectacles escolars. NOMÉS S’ACCEPTARÀ EL PAGAMENT AMB TARJA DE CRÈDIT)

AUDITORI DE CORNELLÀ (Per als espectacles de l’Auditori de Cornellà)

C/ Albert Einstein 51
08940 – Cornellà de Llobregat
Horari: de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14h
Telèfon: 934740202 ext. 1307

TAQUILLES DELS ESPAIS D’ACTUACIÓ (Carpa de Plaça Catalunya, Sala Ramon Romagosa, Auditori de Sant Ildefons i Auditori de Cornellà)

Aquestes taquilles estaran obertes el dia de celebració de l’espectacle, sempre que quedin localitats a la venda. Les taquilles s’obriran dues hores abans, com a mínim, de l’hora d’inici de l’espectacle.

(Nota: en aquests espais es podrà fer pagament en efectiu i amb tarja de crèdit).

Descomptes en la compra de localitats (Per a tots els espectacles excepte els de l’Auditori de Cornellà i els espectacles escolars)

S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats a la venda anticipada (online). S’afegeix un altre descompte del 10% sobre el preu de les localitats la venda anticipada (online) amb la presentació dels següents carnets: Carnet Jove, Carnet+25, Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Carnet de Voluntariat per la llengua, Tarja rosa, Majors de 65 anys, Carnet de l’Associació  Carnet de professionals de Circ de Catalunya (APCC) i altres grups i col·lectius amb els que s’estableixin acords i convenis (1 carnet per entrada). En aquest cas s’haurà d’acreditar físicament el carnet a l’accés de l’espectacle. En cas de no acreditar-se físicament s’hi denegarà l’accés sense retorn de l’import abonat per utilització fraudulenta de les entrades.

S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats comprades a la taquilla, amb la presentació dels següents carnets: Carnet Jove, Carnet+25, Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Carnet de Voluntariat per la llengua, Tarja rosa, Majors de 65 anys, Carnet de l’Associació  Carnet de professionals de Circ de Catalunya (APCC) i altres grups i col·lectius amb els que s’estableixin acords i convenis (1 carnet per entrada).

Abonaments (per la compra de 4 o més sessions/passis del Festival):

-Només en la venda anticipada (online), sempre i quan es faci adquisició d’un paquet d’entrades per a 4 o més sessions/passis del Festival, les entrades unitàries quedaran per aquests preu:

-Espectacles de La Carpa del Festival: 4,80€
-Espectacles de la Sala Ramon Romagosa i l’Auditori Sant Ildefons: 4€
-Aquesta tipologia d’entrades no es compatible amb cap dels altres tipus de descomptes anteriors).
-No formen part d’aquets abonaments els següents espectacles en totes les seves sessions:
-L’espectacle “Gala Solidaria” a la Carpa del Festival de la plaça de Catalunya.
-Espectacle de l’Auditori de Cornellà.
-Espectacles escolars a la Carpa del Festival de la plaça de Catalunya, a la Sala Ramon Romagosa del Patronat Cultural i Recreatiu i a l’Auditori de Sant Ildefons.

ELS DESCOMPTES NO SÓN ACUMULABLES.

Per conèixer els preus i condicions de venda dels espectacles de l’Auditori de Cornellà cal consultar la web: www.auditoricornella.com

Condicions de venda de les localitats
L’organització del Festival no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials.

Si per força major s’hagués de canviar el lloc, dia o l’hora d’inici previstos per a un espectacle, l’entrada continuarà sent valida per al nou emplaçament, dia i hora. En tot cas, es podrà optar per la devolució de l’import. En cas de suspensió d’un espectacle, el Festival es compromet a retornar l’import de l’entrada a partir dels dos dies següents a la data de suspensió i fins a un mes de la mateixa.

Observacions
Les entrades dels espectacles per a les escoles a la Carpa del Festival de la plaça de Catalunya, a la Sala Ramon Romagosa del Patronat Cultural i Recreatiu i a l’Auditori de Sant Ildefons no es venen a traves dels serveis establerts pel Festival, són exclusives per a les escoles que hagin fet la petició pels canals corresponents.

AQUESTES ENTRADES NO GAUDEIXEN DE CAP TIPUS DE DESCOMPTE.