ENTRADES DEL FESTIVAL

VENDA D’ENTRADES

PREUS I DESCOMPTES

Preu entrades espectacles Carpa (excepte espectacles per a les escoles):

  • Adults: 17’50 €
  • Infants (de 2 a 12 anys ambdós inclosos): 7’00 €

 Preu entrades espectacles Sales Ramon Romagosa i Auditori Sant Ildefons (excepte espectacles per a les escoles):

  • Adults: 11’50 €
  • Infants (de 2 a 12 anys ambdós inclosos): 7’00 € 

Preu entrades espectacles L’Auditori de Cornellà:

  • Anticipada: 15’00 €
  • Taquilla: 22’00 € 

Els menors de 2 anys rebran una invitació sempre i quan vagin acompanyats d’un adult que hagi adquirit una entrada. Aquesta invitació se’ls hi facilitarà a l’hora de fer la compra, tant en la compra online, a l’oficina del festival o per la taquilla de l’espectacle.

Descomptes en la compra de localitats (Per a tots els espectacles excepte els de l’Auditori de Cornellà i els espectacles escolars)

S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats a la venda anticipada (online). S’afegeix un altre descompte del 10% sobre el preu de les localitats la venda anticipada (online) amb la presentació dels següents carnets: Carnet Jove, Carnet+25, Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Carnet de Voluntariat per la llengua, Tarja rosa, Majors de 65 anys, i altres grups i/o col·lectius amb els que s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet per entrada). En aquest cas s’haurà d’acreditar físicament el carnet a l’accés de l’espectacle. En cas de no acreditar-se físicament s’hi denegarà l’accés sense retorn de l’import abonat per utilització fraudulenta de les entrades.

S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats comprades a la taquilla, amb la presentació dels següents carnets: Carnet Jove, Carnet+25, Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Carnet de Voluntariat per la llengua, Tarja rosa, Majors de 65 anys, i altres grups i/o col·lectius amb els que s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet per entrada).

ELS DESCOMPTES NO SÓN ACUMULABLES.

Per conèixer els preus i condicions de venda dels espectacles de L’Auditori de Cornellà cal consultar la web: www.auditoricornella.com 

 

ON COMPRAR LES ENTRADES?

Per internet 

 

OFICINA DEL FESTIVAL (Per a tots els espectacles excepte els de L’Auditori de Cornellà i els espectacles escolars)

Centre Cultural Joan N. García-Nieto

C/ Mossèn Andreu 17 baixos

08940 – Cornellà de Llobregat

Horari: del dijous 13 al diumenge 23 d’octubre, de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h. (excepte dijous 13 que l’horari serà de 17 h a 20 h i diumenge 16 que l’horari serà de 10 a 13.30 h.).

Telèfon: 936345580

(Nota: en quest espai es podran comprar les entrades de tots els espectacles excepte els de l’Auditori de Cornellà i els espectacles escolars. NOMÉS S’ACCEPTARÀ EL PAGAMENT AMB TARJA DE CRÈDIT)

 

L’AUDITORI DE CORNELLÀ (Per als espectacles de L’Auditori de Cornellà)

C/ Albert Einstein 51

08940 – Cornellà de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 h

Telèfon: 934740202 ext. 1307

 

TAQUILLES DELS ESPAIS D’ACTUACIÓ (Carpa de Plaça Catalunya, Sala Ramon Romagosa i Auditori de Sant Ildefons i L’Auditori de Cornellà)

Aquestes taquilles estaran obertes el dia de celebració de l’espectacle, sempre que quedin localitats a la venda. Les taquilles s’obriran dues hores abans, com a mínim, de l’hora d’inici de l’espectacle.

(Nota: en aquest espai es podrà fer pagament en efectiu i amb tarja de crèdit).

 

 Condicions de venda de les localitats

L’organització del Festival no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials.

Si per força major s’hagués de canviar el lloc i/o dia i hora previstos per a un espectacle, l’entrada continuarà sent vàlida per al nou emplaçament i/o dia i hora. En tot cas, es podrà optar per la devolució de l’import. En cas de suspensió d’un espectacle, el Festival es compromet a retornar l’import de l’entrada a partir dels dos dies següents a la data de suspensió i fins a un mes de la mateixa. 

  

Observacions

Les entrades dels espectacles per a les escoles a la Carpa de la plaça de Catalunya, a la Sala Ramon Romagosa del Patronat Cultural i Recreatiu i l’Auditori de Sant Ildefons no es venen a traves dels serveis establerts pel Festival, són exclusives per a les escoles que hagin fet la petició pels canals corresponents.

AQUESTES ENTRADES NO GAUDEIXEN DE CAP TIPUS DE DESCOMPTE.

Contacte